SCOT
Notícies

Gestió de recursos hídrics

22.10.2014Gestió de recursos hídrics

CANAL SEGARRA-GARRIGUES

Actualitzat a 31/12/2014

Es manté la preocupació per la baixa...

SCOT

22.07.2013Gestió de recursos hídrics

CANAL SEGARRA-GARRIGUES

Actualitzat a 31/12/2013

El Govern de la Generalitat encarrega un informe al Consell...

SCOT