SCOT
Societat Catalana
d’Ordenació
del Territori

La Societat Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT) és una societat filial de l’Institut d’Estudis Catalans adscrita a la Secció de Filosofia i Ciències Socials.

El seu àmbit d’actuació és els Països Catalans, i el català és la llengua pròpia de la Societat i la que és usada normalment en els actes i publicacions.

SCOT organitza sessions de debat, jornades i conferències, i periòdicament edita una publicació sobre algun dels temes tractats i d’actualitat.

SCOT
Què fem?

Impulsem

1

L’anàlisi de les possibilitats d’aplicació dels efectes dels instruments i mesures d’ordenació del territori.

Promovem

2

La recerca sobre:
L’ordenació del territori.
La ciència regional.
L’estructura del territori, la seva evolució i els principals elements generadors de canvi.
Els instruments i mesures d’ordenació del territori.

Fomentem

3

Espais de debat i generació de coneixement entre els membres de la SCOT i amb el conjunt de la societat. Som un punt de trobada entre el món professional, l’acadèmia i l’activisme, generant aliances i promovent un debat col·lectiu, multidisciplinari i obert.

Difonem

4

Els resultats de les tasques de la SCOT amb la voluntat d’esdevenir un repositori de coneixement i d’experiències i un altaveu de reflexions i d’aprenentatges.

Contribuïm

5

A renovar el pensament i la pràctica de l’ordenació del territori posant en valor la participació del màxim número de mirades i disciplines. Som una veu referent de la mirada multidisciplinar sobre el territori.