SCOT Notícia

11.08.2023SCOT

Visita a la Marina del Prat Vermell

SCOT

El darrer 9 de juny la SCOT va organitzar la visita a la Marina del Prat Vermell. Aquest barri és actualment un dels principals espais de transformació urbana de la ciutat de Barcelona, amb un abast de 75 hectàrees, on es preveuen construir 11.000 nous habitatges i l’arribada de 28.000 nous veïns i veïnes durant la propera dècada, així com la creació de nous espais per activitat econòmica i equipaments.
Vam iniciar la visita a l’Oficina de la Marina on vam conèixer i debatre sobre l’estat actual de la Modificació del PGM de la Marina i el seu planejament derivat de la mà de l’arquitecte Aurora López.
Després vam passejar pel barri per conèixer una mica més de la seva història, la situació actual i els espais ja transformats o en transformació.
La visita va finalitzar en els habitatges cooperatius en cessió d’ús de La Chalmeta per conèixer l’edifici i conversar amb alguns dels seus residents sobre com veuen el present i futur de tota la zona.