SCOT Notícia

Anuari Territorial
de Catalunya 2008

La Societat Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT), filial de l’Institut d’Estudis Catalans, presenta l’Anuari Territorial de Catalunya 2008. Des de bon començament, aquesta publicació ha pretès aprofundir en el coneixement dels projectes i debats territorials en els àmbits del medi ambient, les infraestructures, els plans i projectes urbanístics i la política territorial. La realització d’aquesta publicació és el resultat d’un conveni de col·laboració entre la Societat Catalana d’Ordenació del Territori, la Diputació de Barcelona i els departaments de Política Territorial i Obres Públiques, Medi Ambient i Habitatge, Interior, Relacions Institucionals i Participació, i Governació i Administracions Públiques. Pel que fa a l’edició d’aquest títol, val a dir que és possible gràcies a una subvenció de la Diputació de Tarragona. A tots ells, doncs, volem agrair la seva col·laboració.

Comments