SCOT Notícia

Anuari Territorial
de Catalunya 2007

La Societat Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT), filial de l’Institut d’Estudis Catalans, presenta de nou l’Anuari Territorial de Catalunya. L’objectiu principal d’aquesta publicació és aprofundir en el coneixement de les transformacions, dels projectes i dels conflictes territorials que han tingut lloc a Catalunya al llarg de l’any. D’aquesta manera es pretén proporcionar informació de fàcil accés sobre l’evolució del territori que pugui ser d’utilitat pels estudiosos del tema, pels professionals, pels decisors públics i també per a la ciutadania.

 

Comments