SCOT Notícia

Anuari Territorial
de Catalunya 2006

L’SCOT publica de nou l’Anuari Territorial de Catalunya. Recordem, una vegada més, que l’Anuari té per objectiu oferir una eina de consulta que permeti aprofundir en el coneixement de les transformacions, dels projectes i dels conflictes territorials que han tingut lloc a Catalunya al llarg de l’any. A més pretenem que l’Anuari es converteixi en una eina útil per la nova “Cultura de Territori” que diferents professionals i entitats intenten difondre i posar en pràctica.

Comments