SCOT Notícia

Anuari Territorial
de Catalunya 2005

L’Anuari Territorial de Catalunya 2005 veu la llum amb el convenciment que estem davant un projecte consolidat que s’està convertint en una eina útil per tècnics, professionals i per totes aquelles persones que des del camp de l’estudi, la planificació i la gestió estan actuant en el nostre país. A més recordem, que des del seu inici, l’anuari es planteja fer visible i contribuir a que es valori el pes dels temes territorials en el debat social, divulgar i donar instruments a tots el agents que participen en el debat territorial i augmentar la perspectiva i la visió diacrònica dels temes de caire territorial així com les posicions dels diferents agents que hi participem.

Comments